Comunicate

Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.

Comunicat repetat privind raportarea achizițiilor publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19)

Agenția Achiziții Publice informează repetat despre necesitatea prezentării informației potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020 Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de...Read more

Comunicat cu privire la procesarea datelor privind contractele de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice până la data de 15 decembrie 2020

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice informează repetat că în conformitate cu cu pct. 1 din Circulara nr. 1213-4-185 din 30.11.2020 emisă de Ministerul Finanțelor, pentru...Read more

Seminarul de instruire ONLINE cu genericul: ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul: ” Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică...Read more

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează despre necesitatea respectării termenelor limită de prezentare a dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziție publică și înregistrarea contractelor la...Read more

Modificarea formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European și aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organ

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici! Agenția Achiziții Publice informează că î n Monitorul Oficial nr. 319-328 din 04.12.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului...Read more
23.11.2020 | Agenți economici

Seminar de instruire cu genericul „Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

În atenția operatorilor economici! Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire cu genericul „Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice...Read more

Seminar de instruire ONLINE cu genericul: ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul: ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare...Read more

Publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice informează că î n Monitorul Oficial nr. 285 din 03.11.2020 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu...Read more

Seminar de instruire ONLINE cu genericul: ”Managementul și monitorizarea contractelor. Obligațiile grupului de lucru”

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul: ” Managementul și monitorizarea contractelor. Obligațiile grupului...Read more

Comunicat privind publicarea anunțurilor de intenții, de participare și de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 (art.28 alin.(2), art.29 alin.(2), art.30 alin.(3)), în cazul achizițiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii...Read more

Seminar de instruire ONLINE ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” din 22.10.2020

Agenția Achiz iții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul ” Tipuri de proceduri, tehnici ș i instrumente specifice de atribuire ”. Seminarul este destinat...Read more

Publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice

Agenția Achiziții Publice informează că î n Monitorul Oficial nr. 247-257 din 02.10.2020 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca...Read more

Seminarul de instruire ONLINE ”Derularea procedurilor de achiziții publice” din 08.10.2020

Agenția Achiz iții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ” Derularea procedurilor de achiziții publice ”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de...Read more
25.09.2020 | Agenți economici

Request for Quotations

Summary and Background The US Department of Commerce’s Commercial Law and Development Program (CLDP) and the Public Procurement Agency (PPA) of the Republic of Moldova are working collaboratively on...Read more

Seminar de instruire ONLINE ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul: ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” . Seminarul este destinat persoanelor...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate