Anunțuri

20.10.2020 | Page

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 (art.28 alin.(2), art.29 alin.(2), art.30 alin.(3)), în cazul achizițiilor...
02.12.2021 | Page

Agenția Achiziții Publice repetat atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul...
12.11.2021 | Page

Agen ția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul...
Abonează-te la Anunțuri

Comunicate

26.01.2023 | Comunicat

În atenția autorităților contractante!

Pe parcursul anului 2022 s-a constatat că autoritățile contractante nu respectă prevederile pct. 45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice,...Read more
16.01.2023 | Seminar

Seminar de instruire online „Planificarea procedurilor de achiziție publică”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea procedurilor de achiziție publică”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online...Read more
21.12.2022 | Comunicat

Comunicat referitor la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Indicația nr. 42 din 21 decembrie 2022 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie...Read more
20.12.2022 | Comunicat

Comunicat referitor la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018 al Ministrului Finanțelor, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 123 din 20.12.2022 cu privire la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018, cu modificările...Read more

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) la data de 14...Read more
12.12.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice.”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții...Read more

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) în perioada 06...Read more

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru anul bugetar 2022 către Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează autoritățile contractante despre faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2022, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4/5-289 din 06...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale