Anunțuri

20.10.2020 | Page

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 (art.28 alin.(2), art.29 alin.(2), art.30 alin.(3)), în cazul achizițiilor...
02.12.2021 | Page

Agenția Achiziții Publice repetat atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul...
12.11.2021 | Page

Agen ția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul...
Abonează-te la Anunțuri

Comunicate

28.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”. Seminarul este...Read more
14.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieții”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor,...Read more
11.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire on-line „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice ”. Seminarul este...Read more
07.11.2022 | Comunicat

Tranziția către achiziții publice durabile este posibilă doar prin ECO-inovarea companiilor

Trei companii ce aplică principii prietenoase mediului în procesul de lucru/producție sau prestarea serviciilor și doi producători agricoli în conversie spre certificarea ecologică au fost gazdele...Read more
07.11.2022 | Comunicat

Agenția Achiziții Publice a identificat provocările și soluțiile pentru creșterea numărului de achiziții publice durabile în cadrul unui media breakfast

La data de 1 octombrie 2022, Agenția Achiziții Publice ( AAP ), în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)”,...Read more
28.10.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de...Read more
19.10.2022 | Atelier de lucru

Desfășurarea atelierului de lucru cu genericul „Grupul de lucru regional pentru achiziții durabile”

În perioada 10-12 octombrie, la Vilnius, Lituania, a avut loc atelierul de lucru cu genericul „Grupul de lucru regional pentru achiziții Europa de Est: achiziții durabile” (Eastern Europe Regional...Read more
17.10.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Managementul și monitorizarea contractelor”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Managementul și monitorizarea contractelor”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale