Documente: Modele de documente achizitii publice

Titlu Categorie
Specificații tehnice model
Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
Model dare de seamă
Model de dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
Formularul standard al documentului unic de achiziții european
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de furnizare a energiei electrice
Anunț de atribuire
Anunț de intenție
Proces verbal de deschidere a ofertelor
Modele de documente pentru înregistrarea acordurilor adiționale
Model decizie de atribuire
Anunț de participare
Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
Acord de asociere
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de transport aerian internațional de pasageri prin acord-cadru
Ghid de specificații tehnice
Modele de documente pentru achiziţii publice prin Acord Cadru