Acte ministeriale și departamentale

Ordinul nr. 120 din 17.06.2022 cu privire la aprobarea modalității de calcul al coeficienților din formula actualizării prețurilor componentelor prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări încheiat pe un termen mai mare de un an

 

Ordinul nr. 123 din 20.12.2022 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 157 din 30.12.2021 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii 

 

Ordinul nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 

 

Ordinul nr. 176 din 31.12.2020 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice

 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr 82 din 06.07.2020 privind modificarea Ordinului nr. 193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale.

 

Ordinul nr. 72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european 

 

Ordinul nr. 47 din 19.03.2020 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale

 

Ordinul nr. 167 din 11.12.2019 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 105 din 29.07.2019 privind abrogarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 160/2017 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază”

 

Ordinul nr. 85 din 30.05.2019 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 36 din 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 24 din 06.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt

 

Ordinul nr. 01 din 02.01.2019 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 193 din 27.11.2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezorăriile regionale

 

Ordinul nr. 178 din 16.10.2018 cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

 

Ordinul nr. 157 din 14.09.2018 cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

 

Ordinul nr. 18 din 20.06.2016 privind Regulamentul cu privire la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP)

 

Banere

Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale