Toate documentele

Titlu Categorie
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU SEMESTRUL II 2023
RAPORT PRIVIND EXECUTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI AL AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2023
Informația privind asigurarea transparenței salarizării a funcționarilor publici de conducere ai Agenției Achiziții Publice pentru anul 2023
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului AAP în exercițiul bugetar 2023 la situația din 31.12.2023
DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2023
Bugetul Agenției Achiziții Publice pe anul 2024
Planul de achizitii publice pentru anul 2024 al Agentiei Achizitii Publice
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2023
Declarație privind confirmarea datelor procedurii de achiziție publică
Curricula de instruire
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în perioada semestrului I al anului 2023
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL II 2023
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada semestrului I al anului 2023
Bugetul Agenției Achiziții Publice pe anul 2023
Planul de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2023
Planul de achizitii publice pentru anul 2023 al Agentiei Achizitii Publice
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2023
Informația privind asigurarea transparenței salarizării a funcționarilor publici de conducere ai Agenției Achiziții Publice pentru anul 2022
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului AAP în exercițiul bugetar 2022 la situația din 31.12.2022

Pagini