Toate documentele

Titlu Categorie
Raaport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în perioada semestrului I al anului 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada semestrului I al anului 2022
Planul de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2022
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului AAP în exercițiul bugetar 2021 la situația din 31.12.2021
RAPORT PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE MONITORIZARE DE CĂTRE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2021
Raport privind executarea Planului de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2021
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL IV 2021
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL III 2021
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada anului 2021
DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2021
PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE AL AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2022
Bugetul Agenției Achiziții Publice pe anul 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2021
Raport financiar narativ privind executarea bugetului Agenției Achiziții Publice în exercițiul bugetar 2021, la situația din 01.10.2021
Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
Program modificat de instruire în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2021
Planul de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2021
RAPORT PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE MONITORIZARE DE CĂTRE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN SEMESTRUL I Al ANULUI 2021
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada semestrului I al anului 2021

Pagini