Toate documentele

Titlu Categorie
Informația privind asigurarea transparenței salarizării a funcționarilor publici de conducere ai Agenției Achiziții Publice pentru anul 2022
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului AAP în exercițiul bugetar 2022 la situația din 31.12.2022
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în perioada anului 2022
DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2022
Raport de monitorizare a executării contractelor pentru trimestrul IV 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada anului 2022
Specificații tehnice model
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2022
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL III 2022
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în perioada semestrului I al anului 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada semestrului I al anului 2022
Planul de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2022
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2022
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului AAP în exercițiul bugetar 2021 la situația din 31.12.2021
RAPORT PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE MONITORIZARE DE CĂTRE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2021
Raport privind executarea Planului de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2021
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL IV 2021
RAPORT DE MONITORIZARE A CONTRACTELOR PENTRU TRIMESTRUL III 2021
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada anului 2021
DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2021

Pagini