Toate documentele

Titlu Categorie
RAPORT PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE MONITORIZARE DE CĂTRE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN SEMESTRUL I Al ANULUI 2021
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada semestrului I al anului 2021
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul II 2021
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2021 modificat
Bugetul Agenției Achiziții Publice pe anul 2021
Formular de prezentare a informației privind contractele de achiziții sectoriale atribuite în conformitate cu execepțiile la Legea 74/2020
Model anunț de modificare contract achiziții sectoriale
Model dare de seamă modificare contract achiziții sectoriale
Anunț de atribuire achiziții sectoriale
Anunț de participare achiziții sectoriale
Anunț de intenție achiziții sectoriale
Model dare de seamă achiziții sectoriale
Ghid privind achizitiile publice durabile
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2021
Model dare de seamă
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada ianuarie-septembrie 2020
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada ianuarie-iunie 2020
Declarație de răspundere managerială 2020
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în anul 2020

Pagini