Toate documentele

Titlu Categorie
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018 modificat
Raport privind activitatea de monitorizare și control ex-post pentru perioada semestrului I al anului 2018
Raport privind activitatea desfăşurată în perioada semestrului I al anului 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018 modificat
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru trimestrul II anul 2018
Acord de asociere
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru trimestrul I anul 2018
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în peroada trimestrului I al anului 2018 în domeniul achizițiilor publice
Planul de activitate al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în peroada anului 2017 în domeniul achizițiilor publice
Declarația privind buna guvernare
Curricula de instruire
Plan de instruire
Guide to sustainable public procurement
Ghid privind achizițiile publice durabile
Plan de instruire pentru 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice în decursul anului 2017

Pagini