Toate documentele

Titlu Categorie
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2021
Model dare de seamă
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada ianuarie-septembrie 2020
Raportul privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada ianuarie-iunie 2020
Declarație de răspundere managerială 2020
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în anul 2020
Raport privind activitatea în domeniul achizițiilor publice desfășurată în perioada anului 2020
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul IV 2020
Model de dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică
Raportul financiar narativ privind executarea bugetului Agenției Achiziții Publice în exercițiul bugetar 2020, trimestrul III
Curricula de instruire
Plan de instruire
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2021
Planul de acțiuni modificat al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2020
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul III 2020
Raport privind exercitarea atribuțiilor de monitorizare de către Agenția Achiziții Publice în semestrul I al anului 2020
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
Formularul standard al documentului unic de achiziții european
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de furnizare a energiei electrice

Pagini