Toate documentele

Titlu Categorie
Planul de acțiuni al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2020
Plan de instruire 2020
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în perioada anului 2019 în domeniul achizițiilor publice
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2020
Declarația de răspundere managerială
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul IV 2019
Plan de instruire
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2019 modificat
Raport privind activitatea desfăşurată în perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2019
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul III 2019
Raport privind activitatea desfășurată în perioada semestrului I al anului 2019
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul II 2019
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2019 modificat
Raport privind activitatea desfășurată în perioada trimestrului I al anului 2019
Planul de activitate al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2019
Raport de monitorizare a contractelor pentru trimestrul I 2019
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2019 modificat
Anunț de atribuire
Anunț de intenție
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în perioada anului 2018 în domeniul achizițiilor publice

Pagini