Toate documentele

Titlu Categorie
Plan de instruire
Proces verbal de deschidere a ofertelor
Declarație de răspundere managerială
Modele de documente pentru înregistrarea acordurilor adiționale
Plan de instruire
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2019
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru trimestrul IV anul 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018 modificat
Raport de monitorizare a contractelor pentru tr.III. 2018
Raport privind activitatea desfăşurată în perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2018
Model decizie de atribuire
Anunț de participare
Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018 modificat
Raport privind activitatea de monitorizare și control ex-post pentru perioada semestrului I al anului 2018
Raport privind activitatea desfăşurată în perioada semestrului I al anului 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018 modificat
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru trimestrul II anul 2018

Pagini