Toate documentele

Titlu Categorie
Acord de asociere
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice pentru trimestrul I anul 2018
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în peroada trimestrului I al anului 2018 în domeniul achizițiilor publice
Planul de activitate al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în peroada anului 2017 în domeniul achizițiilor publice
Declarația privind buna guvernare
Curricula de instruire
Plan de instruire
Guide to sustainable public procurement
Ghid privind achizițiile publice durabile
Plan de instruire pentru 2018
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2018
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice în decursul anului 2017
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2017 modificat
Raportul privind activitatea Agentiei Achizitii Publice in perioada trimestrelor I, II și III ale anului 2017
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de transport aerian internațional de pasageri prin acord-cadru
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2017 modificat
Raport de monitorizare a contractelor de achizitii publice pentru trimestrul III anul 2017
Raportul privind activitatea Agentiei Achizitii Publice in perioada primului semestru al anului 2017
Raport semestrial de monitorizare a contractelor de achizitii publice pentru anul 2017

Pagini