Lansarea Sistemului informațional automatizat "Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice" (SIA RSAP)

 

Începând cu luna octombrie 2012, a fost lansat Sistemul informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP).

 

REGULAMENTUL cu privire la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP)

 

Platforma dată constituie prima etapă în derularea procesului de digitizare a achizițiilor publice. Sistemul dat transpune achizițiile publice într-un mecanism eficient, transparent si competitiv.

 

Lansarea SIA RSAP vine să sporească transparenta, eficacitatea si credibilitatea procesului de achiziții publice din Republica Moldova. Digitizarea achizițiilor contribuie la formarea unui mediu de afaceri competitiv si la creșterea clarității despre modul in care se cheltuiesc banii publici. Cu ajutorul SIA RSAP procesul de achiziții trece de pe hârtie în format electronic.  Pe viitor, odata cu dezvoltarea sistemului, cetatenii vor putea urmari online  ciclul de viata al tuturor achizitiilor publice derulate in Republica Moldova.  

 

Expertii independenti sustin ca transparenta in domeniul achizitiilor este o solutie sigura pentru prevenirea situatiilor de coruptie.

 

Implementarea Sistemului informational automatizat "Registrul de Stat al Achizitiilor Publice" a fost realizata cu suportul Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova, Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare si a Bancii Mondiale.

 

Agenția Achiziții Publice îndeamnă operatorii economici să participe la procedurile de achiziții publice prin intermediul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice.

 

SIA RSAP oferă numeroase beneficii participanților la procedurile de achiziții:

 

·    Ofertanții pot controla procesul de desfășurare a achizițiilor prin vizualizarea informației privind statutul procedurii de achiziție.

 

·    Interacțiunea directa cu reprezentanții autorităților contractante este simplificată și redusă la minim. Ofertantul poate accesa informația și documentația standard direct din sistem.

 

·   Nu e nevoie de deplasări multiple la sediul autorităților contractante pentru obținerea documentației de atribuire. Aceasta poate fi obținută direct din sistem la orice oră. Se face economie de timp atât pentru operatorul economic, cât și pentru autoritatea contractantă, deoarece sunt eliminate sunetele la telefon și călătoriile în afara oficiului, odată ce operatorul economic poate obține documentația de atribuire direct de la masa lui de lucru.

 

·    Pentru informația privind desfășurarea procedurii de achiziție, inclusiv pentru documentele publicate în SIA RSAP, nu se percep plăti în favoarea autorității contractante.

 

·    Accesul la informații actualizate (modificările operate la procedura de achiziție) se face imediat, după publicarea anunțului de modificare a datelor procedurii în Buletinul Achizițiilor Publice.

 

·    Agenții economici pot căuta procedurile după diverse criterii. De exemplu după obiectul de achiziție.

 

·    Agenții economici pot vizualiza lista anunțurilor de intenție a autorităților contractante.

 

Pentru accesarea SIA RSAP este nevoie de a întreprinde următorii pași:

  1. Obținerea unuia din dispozitivele de mai jos:

·        semnătura electronică sau certificatul cheii publice pentru autentificare  de la Centrul de Telecomunicații Speciale https://servicii.cts.md/  (Informații suplimentare privind modalitatea de obținere a certificatului cheii publice pentru autentificare și costul acestuia pot fi obținute la numărul de telefon: +373 22 820-911). Certificatul cheii publice pentru autentificare este suficient pentru a vă putea autentifica în SIA RSAP deoarece în sistem nu se semnează documente electronice și este mai ieftin decât semnătura electronică. Semnătura electronică, totodată, conține și certificatul cheii publice de autentificare.

Sau

 ·       semnătura electronică sau certificatul cheii publice pentru autentificare Fiscservinform de la Î.S. ”Fiscservinform” https://pki.fsi.md/home/ro/ (Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: +373 22 822-040) . Certificatul cheii publice pentru autentificare este suficient pentru a vă putea autentifica în SIA RSAP deoarece în sistem nu se semnează documente electronice și este mai ieftin decât semnătura electronică. Semnătura electronică, totodată, conține și certificatul cheii publice de autentificare.

Aceste dispozitive sînt mijloacele cu ajutorul cărora se face autentificarea în SIA RSAP.

 

  1. Obținerea rolului de operator economic în SIA RSAP prin completarea cererii și prezentarea acesteia către Agenția Achiziții Publice prin fax: 022-73-33-00 sau e-mail: bap@tender.gov.md. (http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-cereri).

 

Totodată, în scopul facilitării utilizării SIA RSAP a fost elaborat un Ghid video pentru utilizarea SIA RSAP: http://tender.gov.md/ro/content/manuale-de-utilizare.

Data: 
Luni, 2 Decembrie, 2013 - 08:00
Etichete/Categorii: 
Locul evenimentului: