Comunicate

Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.
28.02.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice”

Agenția Achiz iții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice”...Read more
03.02.2022 | Agenți economici

Seminar de instruire online „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice ”. Seminarul este...Read more
01.02.2022 | Seminar

Seminarul de instruire online cu genericul: „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul de instruire se va...Read more
31.01.2022 | Comunicat

Seminare online privind acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății

În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, reprezentanții SIGMA au desfășurat 10 ateliere de instruire cu genericul ,,Acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății”. La aceste...Read more

Comunicat privind prezentarea dării de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică

Agenția Achiziții Publice reamintește despre faptul că, în conformitate cu prevederile pct. 24 al Hotăririi Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile...Read more
19.01.2022 | Masă rotundă

Webinar privind prezentarea raportului de Evaluare a Sistemului de Achiziții Publice din Moldova pe baza Metodologiei de Evaluare a Sistemelor de Achiziții (MAPS)

Agenția Achiziții Publice informează că Evaluarea Sistemului de Achiziții Publice din Moldova pe baza Metodologiei de Evaluare a Sistemelor de Achiziții (MAPS) a fost finalizată cu succes și raportul...Read more

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Derularea procedurilor de achiziții publice”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la...Read more
31.12.2021 | Comunicat

Comunicat privind Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 30.12.2021

Agenția Achiziții Publice informează că Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 157 din 30.12.2021 privind modificarea Ordinului nr. 193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții...Read more
23.12.2021 | Comunicat

Comunicat privind Indicația Ministerului Finanțelor nr. 36 din 23.12.2021

Agenția Achiziții Publice informează că Ministerul Finanțelor a emis Indicația nr. 36 din 23.12.2021 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze...Read more
22.12.2021 | Comunicat

Comunicat privind seminarul online ”Cele mai bune practici în achizițiile publice: Servicii sociale”

În perioada 20-21 decembrie 2021 a avut loc evenimentul online cu tematica „Cele mai bune practici în achizițiile publice: servicii sociale”, organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al...Read more
16.12.2021 | Transparența

Publicarea Raportului privind evaluarea sistemului de achiziții publice (MAPS)

Agenția Achiziții Publice informează că pe site-ul secretariatului MAPS a fost publicat Raportul privind evaluarea sistemului de achiziții publice. Documentul conține: 1. Rezumatul Raportului Final „...Read more

Seminar online privind serviciile sociale

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului online privind serviciile sociale organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț...Read more

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractului de achiziții...Read more

Comunicat privind achizițiile publice a serviciilor de asigurare cu energie electrică

Urmare a comunicatului publicat de către ANRE pe pagina web www.anre.md , privind intervenția în regim de urgență în scopul asigurării furnizării energiei electrice către consumatorii deserviți de...Read more

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice către Agenția Achiziții Publice până la data de 10 decembrie 2021

Agenția Achiziții Publice repetat atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4-219...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate