Comunicate

Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.
26.01.2023 | Comunicat

În atenția autorităților contractante!

Pe parcursul anului 2022 s-a constatat că autoritățile contractante nu respectă prevederile pct. 45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice,...Read more
16.01.2023 | Seminar

Seminar de instruire online „Planificarea procedurilor de achiziție publică”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea procedurilor de achiziție publică”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online...Read more
21.12.2022 | Comunicat

Comunicat referitor la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Indicația nr. 42 din 21 decembrie 2022 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie...Read more
20.12.2022 | Comunicat

Comunicat referitor la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018 al Ministrului Finanțelor, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 123 din 20.12.2022 cu privire la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018, cu modificările...Read more

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) la data de 14...Read more
12.12.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice.”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții...Read more

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) în perioada 06...Read more

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru anul bugetar 2022 către Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează autoritățile contractante despre faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2022, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4/5-289 din 06...Read more
01.12.2022 | Comunicat

Comunicat cu referire la excluderea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că...Read more
28.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”. Seminarul este...Read more
14.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieții”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor,...Read more
11.11.2022 | Seminar

Seminar de instruire on-line „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice ”. Seminarul este...Read more
07.11.2022 | Comunicat

Tranziția către achiziții publice durabile este posibilă doar prin ECO-inovarea companiilor

Trei companii ce aplică principii prietenoase mediului în procesul de lucru/producție sau prestarea serviciilor și doi producători agricoli în conversie spre certificarea ecologică au fost gazdele...Read more
07.11.2022 | Comunicat

Agenția Achiziții Publice a identificat provocările și soluțiile pentru creșterea numărului de achiziții publice durabile în cadrul unui media breakfast

La data de 1 octombrie 2022, Agenția Achiziții Publice ( AAP ), în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)”,...Read more
28.10.2022 | Seminar

Seminar de instruire online „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate