Comunicate

Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „ Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice ”...Read more

Comunicat privind modificarea unor formulare de documente

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în formularele Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului...Read more

Webinar online cu genericul „Introducere Contracte FIDIC”

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 8 iulie 2021 cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al S.U.A. organizează...Read more

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „ Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică ” Seminarul de instruire se va...Read more
23.06.2021 | Comunicat

Comunicat privind publicarea modelelor de documente în legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

Agenția Achiziții Publice informează despre faptul că, începînd cu 26 iunie 2021 intră în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor...Read more

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA”

Agenția Achiziții Publice repetat aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997, ce țin de modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în...Read more

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

Agenția Achiziții Publice informează că î n Monitorul Oficial nr. 147-151 din 18.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru...Read more

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici si instrumente specifice de atribuire”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ” Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire ”. Seminarul de instruire se va...Read more
03.06.2021 | Operatori Economici

Seminar de instruire online „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.”

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” Seminarul de instruire...Read more

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează că î n Monitorul Oficial nr. 112-116 art.108 din 07.05.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de...Read more

Seminar de instruire online „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice”

Agenția Achiz iții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de...Read more
05.05.2021 | Atelier de lucru

Comunicat privind desfașurarea atelierului de lucru ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea...Read more
24.04.2021 | Comunicat

Comunicat privind desfășurarea Webinarului cu genericul „Aplicarea Legii privind achizițiile în sectorul utilităților”

În perioada 19-22 aprilie 2021 s-a desfășurat Webinarul cu genericul „Aplicarea Legii privind achizițiile în sectorul utilităților”, la care au participat experți străini, reprezentanții ai Agenției...Read more

Comunicat privind modificarea modelului dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante, că în contextul implementării achizițiilor publice durabile au fost operate modificări la modelul Dării de seamă de atribuire...Read more

Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții.

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor,...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate