CPV

Cod CPVsortează descendent Descrierea obiectului contractului de achiziţii
03412000-1

Lemn tropical

03413000-8

Lemn de foc

03414000-5

Lemn brut

03415000-2

Lemn de esenţă moale

03416000-9

Deşeuri de lemn

03417000-6

Aşchii de lemn

03417100-7

Rumeguş

03418000-3

Buşteni

03418100-4

Lemn de esenţă tare

03419000-0

Cherestea

03419100-1

Produse din cherestea

03419200-2

Lemn de mină

03420000-0

Gumă arabică

03421000-7

Balsamuri

03422000-4

Lac

03430000-3

Plută

03431000-0

Plută naturală

03432000-7

Coşuri împletite

03432100-8

Împletituri

03440000-6

Produse de silvicultură

03441000-3

Plante, ierburi, muşchi sau licheni ornamentali

03450000-9

Produse de pepinieră -Тепличная продукция

03451000-6

Plante

03451100-7

Plante de înmulţire

03451200-8

Bulbi de flori

03451300-9

Arbuşti

03452000-3

Arbori

03460000-2

Celuloză

03461000-9

Pastă din lemn

03461100-0

Pastă chimică din lemn

09000000-3

Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

09100000-0

Combustibili

09110000-3

Combustibili solizi

09111000-0

Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune

09111100-1

Cărbune

09111200-2

Combustibili pe bază de cărbune

09111210-5

Antracit

09111220-8

Brichete (de cărbune)

09111300-3

Combustibili fosili

09111400-4

Combustibili pe bază de lemn

09112000-7

Lignit şi turbă

09112100-8

Lignit

09112200-9

Turbă

09113000-4

Cocs

09120000-6

Combustibili gazoşi

09121000-3

Gaz de huilă, gaz pentru reţelele publice sau gaze similare

09121100-4

Gaz de huilă sau gaze similare

09121200-5

Gaz pentru reţelele publice

09122000-0

Propan şi butan

09122100-1

Propan

Pagini

CSVWord DocumentPlain Text DocumentXML
  1. Căutare