CPV

Cod CPVsortează descendent Descrierea obiectului contractului de achiziţii
09222000-1

Benzine speciale

09222100-2

White-spirit

09230000-0

Ţiţei

09240000-3

Produse derivate din petrol şi cărbune

09241000-0

Şist bituminos sau petrolifer

09242000-7

Produse derivate din cărbune

09242100-8

Ulei de huilă

09300000-2

Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară

09310000-5

Electricitate

09320000-8

Aburi, apă caldă şi produse conexe

09321000-5

Apă caldă

09322000-2

Aburi

09323000-9

Încălzire urbană

09324000-6

Încălzire la distanţă

09330000-1

Energie solară

09331000-8

Panouri solare

09331100-9

Captori solari pentru producerea căldurii

09331200-0

Module solare fotovoltaice

09332000-5

Instalaţie solară

09340000-4

Combustibili nucleari

09341000-1

Uraniu

09342000-8

Plutoniu

09343000-5

Materiale radioactive

09344000-2

Radioizotopi

14000000-1

Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe

14200000-3

Nisip şi argilă

14210000-6

Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

14211000-3

Nisip

14211100-4

Nisip natural

14212000-0

Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate

14212100-1

Bolovani şi pietriş

14212110-4

Pietre mici

14212120-7

Pietriş

14212200-2

Agregate

14212210-5

Amestec de nisip şi pietriş

14212300-3

Piatră de carieră şi concasată

14212310-6

Balast

14212320-9

Granit concasat

14212330-2

Bazalt concasat

14212400-4

Pământ

14212410-7

Pământ vegetal

14212420-0

Subsol

14212430-3

Criblură

14213000-7

Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat

14213100-8

Macadam

14213200-9

Macadam gudronat

14213300-0

Nisip gudronat

14220000-9

Argilă şi caolin

14221000-6

Argilă

14222000-3

Caolin

Pagini

CSVWord DocumentPlain Text DocumentXML
  1. Căutare