Comunicate

SEMINAR PRIVIND ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ALIMENTARE

Publicat: Mie, 21/03/2018 - 13:31

  Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 13 martie curent a fost desfășurat seminarul privind achiziția produselor și serviciilor alimentare pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice a produselor și serviciilor alimentare din cadrul autorităților contractante. Activitatea a fost organizată de către Agenția Achiziții Publice în colaborare cu reprezentanți din cadrul Institutului de Standardizare din Moldova, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, cât și a Centrului de Sănătate Publică. Astfel, reprezentanții instituțiilor menționațe au acordat suportul metodologic necesar pentru toate situațiile și întrebările în domeniul achizițiilor publice de produse și servicii alimentare înaintate de către participanți.

 

  În cadrul seminarului s-au discutat problemele întâlnite în procesul de achiziționare a produselor și serviciilor alimentare, modalitatea de planificare a procedurilor de achiziții publice a produselor și serviciilor alimentare, prevederile legale privind documentația de atribuire, beneficiile utilizării standardelor în specificațiile tehnice pentru achiziția produselor alimentare, metodele de asigurare a calității și siguranței produselor alimentare în cadrul procedurilor de achiziții; executarea contractului de achiziție publică a produselor și serviciilor alimentare. Totodată, s-a discutat despre modalitatea de includere a operatorilor economici în Lista de interdicție, în cazul constatării îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

 

  În perioada următoare, Agenția Achiziții Publice va organiza repetat seminarul privind achiziția produselor și serviciilor alimentare. Detaliile și informațiile suplimentare cu privire la acest seminar vor fi publicate pe pagina web a Agenției.