Comunicate

PREVEDERILE LEGALE PRIVIND CERINȚELE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OPERATORILOR ECONOMICI ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI SERVICIILOR ALIMENTARE AU FOST DISCUTATE ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU

Publicat: Mie, 04/04/2018 - 12:48

  La 03 aprilie 2018 Agenția Achiziții Publice în colaborare cu Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport, a organizat atelierul de lucru privind achiziția produselor alimentare și serviciilor alimentare, având ca scop oferirea informațiilor care acoperă toate procesele operaționale, necesare pentru garantarea siguranței alimentare prin oferirea alimentelor de calitate.

  

  Tematica pusă în discuție s-a axat pe subiectele ce țin de organizarea internă a desfășurării procedurilor de achiziții publice din punct de vedere administrativ, aspectele specifice privind elaborarea documentației de atribuire în special specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice a produselor alimentare și serviciilor alimentare, precum și executarea contractului de achiziție în corespundere cu angajamentele juridice și financiare asumate.

 

  Pe baza subiectelor dezbătute și a studiilor de caz prezentate de către specialiștii din cadrul Agenției Achiziții Publice, Institutului de Standardizare din Moldova, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au fost oferite soluții pentru rezolvarea situațiilor problematice din domeniul  achizițiilor publice a produselor alimentare și serviciilor alimentare.