Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal, Serviciul juridic

Documentele ce urmează a fi prezentate: 
Nr. d/oNumele, prenumele
1.Cupcea Artur

 

 

Data şi ora desfăşurării interviului  29.03.2023, ora:10.00, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Direcția: 
Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Luni, 27 Martie, 2023 - 16:00
Aplică acum!