Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

 

Specialist principal, Direcția monitorizare (perioadă determinată)

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

1.Zagaevschi Irina

 

Data şi ora desfăşurării interviului  03.08.2022, ora:13.30, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Marţi, 2 August, 2022 - 16:00
Aplică acum!