Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal, Direcția monitorizare (perioadă determinată)

Candidații care au promovat concursul documentelor: 
Nr. d/o

Numele, prenumele

1Gori Gheorghe

Data şi ora desfăşurării interviului  02.02.2022, ora:10.00, sala de ședințe,

 

etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Marţi, 1 Februarie, 2022 - 10:45
Aplică acum!