Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante: 

Specialist principal, Direcția monitorizare 

Nr. d/o

Numele, prenumele 

1.

Cobilaș Olga

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  16.05.2022, ora:10.00, sala de ședințe,

etajul II, Agenția Achiziții Publice

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 11 Mai, 2022 - 11:00
Aplică acum!