Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

Specialist principal, Direcția monitorizare

 

Nr.

Numele, prenumele

1.Mihalachi Eleonora
2.Popa Doina

 

Data și ora desfășurării proba scrisă: 11 august 2022, ora 10:00, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Marţi, 9 August, 2022 - 12:00
Aplică acum!