Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 
Nr.

Numele, prenumele

Specialist principal, Direcția monitorizare (perioadă determinată)
1.Zagaevschi Irina

 

Data și ora desfășurării proba scrisă: 02 august 2022, ora 10:00, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice.

 

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Luni, 1 August, 2022 - 14:00
Aplică acum!