Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Candidații care au promovat concursul documentelor: 

Lista

candidaților care au promovat concursul documentelor și sunt admiși la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 

Nr d/oNume, prenume
Șef Serviciu financiar-administrativ
 1. Stamov Olga
 2. Juravliova Eugwnia

Data și ora desfășurării probei scrise 23.07.2020, orele 10:00, sala de ședințe,

etajul II, Agenția Achiziții Publice

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Luni, 20 Iulie, 2020 - 11:45
Aplică acum!