Comunicate

Comunicat repetat privind raportarea achizițiilor publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19)

Publicat: Jo, 23/07/2020 - 15:41

Agenția Achiziții Publice reamintește despre adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020).

În acest context, pentru autoritățile contractante care încă nu au furnizat datele respective, Agenția reiterează despre necesitatea raportării pînă la data de 30.07.2020 a achizițiilor publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), care au fost efectuate în perioada de raportare ianuarie–iunie 2020.

Toată informația privind modalitatea de raportare poate fi găsită aici.

Încă o dată atenționăm asupra faptului, că rapoartele prezentate, care nu vor corespunde formatului indicat, nu vor fi acceptate.