Comunicate

COMUNICAT REFERITOR LA PUBLICAREA GHIDULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE DURABILE

Publicat: Mie, 28/02/2018 - 15:55

Agenția Achiziții Publice informează că a fost publicat „Ghidul privind achizițiile publice durabile”, elaborat în baza proiectului regional implementat în Republica Moldova în perioada 2015-2017 „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică/ Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP GREEN), componenta „Achiziții Publice Durabile”, finanțat de către Uniunea Europeană.

Scopul acestui ghid este, pe de o parte, diseminarea conceptului de achiziție publică durabilă în rândul autorităților contractante, iar, pe de altă parte creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări, care să includă, atunci când este posibil, criterii de durabilitate în documentaţia de atribuire.

            Cele mai importante aspecte de interes pe care le conține „Ghidul privind achizițiile publice durabile”sunt următoarele: obiectivele în domeniul achizițiilor publice durabile la nivel European și național; cadrul legal pentru achizițiile verzi; procesul de achiziție; aspecte de mediu în documentația de atribuire și contractul de achiziție, ș.a.

Prezentul ghid reflectă o analiză a cadrului normativ naţional, a procedurilor de achiziții publice și a celor mai bune practici europene în ceea ce priveşte posibilitatea ca instituţiile publice să ia în considerare aspectele de mediu în achiziţiile publice. Totodată, în ghid sunt expuse lecțiile învățate din lansarea procedurilor pilot de către grupul-țintă de beneficiari, constituit din 15 autorități contractante.

Prin urmare, există toate premisele pentru implementarea achizițiilor publice verzi în Republica Moldova, iar obiectivele deja atinse reprezintă istorii de succes ce pot servi drept exemplu și pentru alte autoritățile contractante naționale, cu atât mai mult cu cât acestea au întregul suport metodologic și informațional.

„Ghidul privind achizițiile publice durabile” se regăsește, în format electronic, pe pagina web a Agenției la rubrica „Achiziții Durabile” / http://tender.gov.md/ro/content/ghid-privind-achizi%C8%9Biile-publice-durabile /