Comunicate

Comunicat privind solicitarea extinderii termenului-limită de depunere și deschidere a ofertelor

Publicat: Mar, 07/04/2020 - 09:58

În atenția autorităților contractante!

 

    Potrivit pct. 1 din Dispoziția Comisiei реntru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 14 din 06.04.2020 zilele de 07 aprilie-17 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu unele excepții.

   Prin urmare, pentru procedurile de achiziții publice pentru care a fost stabilit termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor în perioada nominalizată, autoritățile contractante vor prelungi termenul-limită pentru a exclude riscul lipsei ofertelor depuse și a concurenței limitate, sau a oricăror alte impedimente ce ar putea afecta rezultatul procedurii de atribuire.

   Autoritățile contractante, care doresc să extindă termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor, vor transmite solicitarea de extidere prin email la adresa bap@tender.gov.md respectînd următorii pași:

  1. Informația privind procedura de achiziție, a cărei tremen-limită de depunere și deschidere a ofertelor urmează să fie extins, va fi expusă sub formă de tabel în felul următor:

 

NR. d/oLicitația publică CBD ID (link-ul din MTender)Denumirea obiectului de achizițieData și ora desfășurăriiTermenul solicitat de prelungire (data și ora)
1.    

 

   2. Fișierul cu tabelul de mai sus urmează să fie semnat electronic.

  3. Solicitarea de extidere a termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor va fi transmisă la adresa electronică indicată mai sus în felul următor:

   - Solicitarea de extindere semnată electronic în format pdf,

   - Solicitarea de extindere în format word.

  4.  În tema mesajului transmis la bap@tender.gov.md trebuie să fie indicat: Solicitare extindere termen.