Comunicate

Comunicat privind publicarea anunțurilor de intenții, de participare și de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Publicat: Mar, 20/10/2020 - 15:05

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 (art.28 alin.(2), art.29 alin.(2), art.30 alin.(3)),  în cazul achizițiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii date, autoritatea contractantă urmează să publice anunțul de intenții, anunțul de participare și anunțul de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

 

În acest context, Agenția Achiziții Publice informează despre mecanismul de publicare a anunțurilor sus-numite în JOUE.

 

Autoritatea contractantă urmează să parcurgă următorii pași:

1) Înregistrarea unui cont unic EU Login la următorul link:

    https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

  

2) Crearea parolei: la email-ul indicat la înregistrarea contului va veni un mesaj de la Serviciul de autentificare, în care va fi un link temporar pentru a crea parola pentru cont.

3) Logarea pe platforma TED eNotices:

https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=en

4) Se bifează Creati un nou cont eNotices. Apăsați Confirmați.

5) Se selectează doar informația la rândul Țară. La punctele cu Parola nu se indică nimic! (Dacă se va completa acolo, sistemul va da o eroare). Apoi se apasă Creați.

6) În cîmpul înserat se introduce Număr de tranzacție care va veni la adresa electronică indicată ca login.

7) Sunteți în profilul Dvs. Se trece la profilul utilizatorului. 

8) Completarea profilului autorității contractante: 

9) Crearea anunțului necesar.