Comunicate

Comunicat privind aprobarea formularului tip al dării de seamă pentru procedura de achiziție publică

Publicat: Mie, 15/02/2017 - 13:08

În atenția autorităților contractante!

Ministrul Finanțelor a aprobat ordinul cu privire la formularul tip al dării de seamă pentru procedura cererii ofertelor de preț și licitație publică - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368859

Prin urmare, pentru raportarea rezultatelor privind procedurile de achiziții publice menționate, autoritățile contractante vor întocmi dările de seamă conform formularului aprobat în anexa ordinului respectiv.