Comunicate

Anunț privind modificarea unor formulare de documente aferente desfășurării procedurilor de achiziții publice

Publicat: Mar, 28/09/2021 - 14:37

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în formularele:

Deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire,

a Dării de seamă privind atribuirea contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire 

și Anunțului de participare.

 

Formularele modificate pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții publice:

https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire 

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare 

 

Solicităm autorităților contractante să utilizeze formularele noi la anunțarea procedurilor de achiziții publice și prezentarea rezultatelor acestora.