Comunicate

În atenția autorităților contractante!

Publicat: Lun, 04/10/2021 - 16:21

Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 230-237 din 01.10.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 115 din 15.09.2021) 

 

Documentul a fost elaborat în scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de bunuri și servicii și reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, care urmează a fi utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii.

 

Totodată, atenționăm asupra faptului, că în Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sunt prezentate formulare pentru anunțuri de intenții, participare, atribuire a contractului, modificare a contractului, care urmează a fi utilizate de către autoritățile contractante în cazul desfășurării procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii.