Anunțuri de indenție

Titlu Adresa Adresa e-mail Conţinut Cod CPV Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică: Procedura de achiziţie aplicabilă: Telefonul de contact Tipul obiectului de achiziție Adresa E-mail Organizația Telefonul de contact
Cancelaria de Stat-1408191515 03111200-4 August, 2014 Cerere a ofertelor de preţuri Servicii
str. Mihai Eminescu 45
MD-2024 Străşeni
Moldova
MD
Cancelaria de Stat 0