Comunicate

Comunicat

Publicat: Joi, 27/02/2020 - 16:05

Ministerul Finanțelor a publicat un anunț privind necesitatea asigurării confidențialității și securității datelor personale în procesul de achiziții publice

  

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante faptul că, Ministerul Finanțelor a publicat un anunț privind necesitatea asigurării confidențialității și securității datelor personale în procesul de achiziții publice și solicităm să faceți cunoștință cu conținutul acestui anunț la acest link:http://mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-necesitatea-asigur%C4%83rii-confiden%C8%9Bialit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-securit%C4%83%C8%9Bii-datelor-personale-%C3%AEn