Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intraresortează descendent Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
18582053 De bază 07.03.2017 16/03721 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE POLICONTRACT S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017. 40.368,00 33100000-1 21 16/03721/012
26893500 De bază 22.03.2018 18/00404 Cerere a ofertelor de preţuri I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL REZINA TEHOPTIMED S.A. Reactive pentru laborator,consumabile,dezinfectanți 19.531,40 33696500-0 15 18/00404/009 1003600087162
32556630 De bază 12.08.2020 20/00098 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE M-INTER-FARMA S.A. Achiziționarea Dezinfectanților (biodistructivi) pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 1.758.900,00 24455000-8 13 20/00098/002 1003600005263
31606376 De bază 09.04.2019 18/04339 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ENDO-CHIRURGIE S.R.L. Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2019. 3.632.995,27 33100000-1 18 18/04339/003 1009600033242
10498590 De bază 28.12.2015 15/02709 Licitaţie publică INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL REPUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE TEHOPTIMED S.A. Achiziţionarea filmelor raiologice, articolelor parafarmaceutice , oxigenului şi a dezinfectanţilor conform necesităţilor IMSP Spitalul Republican al ACSR pentru anul 2016 44.580,00 33000000-0 22 15/02709/008 1003600087162
23164662 Majorare a valorii contractului 27.11.2017 17/00087 Cerere a ofertelor de preţuri IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. Reactive de laborator, articole parafarmaceutice, consumabile medicale și dezinfectanți 968,75 33696500-0 15 17/00087/010/001
32192903 De bază 24.04.2020 19/00105 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ENDO-CHIRURGIE S.R.L. Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2020. 86.424,00 33631600-8 14 19/00105/008 1009600033242
31467303 Prelungirea termenului de valabilitate 20.12.2018 17/04716 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Dita Estfarm S.R.L. Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 0,00 24455000-8 13 17/04716/004/001 1002600046359
757652 IMSP Spitalul Raional Ialoveni Dezinfectanți (biodistructivi) pentru anul 2022 33600000-6 1003600157232
RSAP02572 Contract de achiziţie 21.03.2014 14/00329 COP IMSP Institutul Mamei şi Copilului DEZMED-CV S.R.L. Dezinfectanţi (repetat) 32.400,00 24455000-8 14/00329/001
10443259 De bază 30.12.2015 15/02785 Licitaţie publică IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ DEZMED-CV S.R.L. Achizitionarea produselor biodistructive ( dezinfectanti) 105.295,80 24455000-8 6 15/02785/001 1008600056835
19794358 De bază 29.05.2017 17/00668 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE PRECITEST-COM S.R.L. reactive, reagenți, materiale consumabile, dezinfectanți, piese de schimb pentru dispozitive medicale conform necesităților CNTS pentru anul 2017 repetat. 245.688,00 33100000-1 4 17/00668/004
13457190 De bază 27.05.2016 16/01155 Licitaţie publică DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA COMERŢ-MAGOR S.R.L. Detergenţi şi dezinfectanţi pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana 130,00 39831200-8 8 16/01155/007 1003600022518
31056503 Micșorare a valorii contractului 15.10.2018 17/04910 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE GBG-MLD S.R.L. achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018 -11.316,00 33000000-0 12 17/04910/009/001 1003600117582
17695194 De bază 03.02.2017 16/03630 Cerere a ofertelor de preţuri IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" M-INTER-FARMA S.A. Achiziționarea dezinfectanților pentru trimestrul I anul 2017 17.725,00 33631600-8 5 16/03630/002
18657306 De bază 17.03.2017 17/00624 Cerere a ofertelor de preţuri I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE M-INTER-FARMA S.A. Dezinfectanti 8.250,00 24455000-8 3 17/00624/002
27490908 De bază 04.05.2018 18/00856 Licitaţie publică DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA Asteri Com SRL Produse de igienă, detergenţi şi dezinfectanţi pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana 32.125,00 39830000-9 10 18/00856/001 1013600020364
32847852 Micșorare a valorii contractului 29.12.2020 19/00105 Licitaţie publică CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ERICON SRL Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2020. -71.793,80 33100000-1 14 19/00105/001/011 1003600000316
12875253 Micșorare a valorii contractului 27.04.2016 15/03283 Licitaţie publică I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI GBG-MLD S.R.L. Dezinfectanţi și termoindicatoare -27.456,00 24455000-8 9 15/03283/007/001 1003600117582
17028414 De bază 28.12.2016 16/02998 Licitaţie publică INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL REPUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE Î.M. NATUSANA S.R.L. Achiziţionarea filmelor radiologice, articolelor parafarmaceutice , oxigenului şi a dezinfectanţilor conform necesităţilor IMSP Spitalul Republican al ACSR pentru anul 2017 8.178,00 33000000-0 22 16/02998/006 1006600025657

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024