Ordine interne

Ordinul Nr. 10 din 04.05.2015 cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 24.04.2014 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordin N.159 din 26.11.2014 cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru realizarea achizițiilor de produse petroliere.

 

Ordinul Nr. 22 din 12.05.2014 cu privire la atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice, in vederea transmiterii anunturilor la cererea ofertelor de preturi

 

Ordinul Nr. 20 din 24.04.2014 cu privire la modificarea Ordinului nr.15 din 01.10.2012 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordinul Nr. 11 din 21.02.2014 cu privire la modificarea Ordinului nr.15 din 01.10.2012 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordinul Nr. 10 din 21.02.2014 cu privire la atribuțiile serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr. 9 din 05.02.2014 cu privire la aprobarea procedurilor operaţionale. Pentru angajaţii serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr. 28 din 26.07.2013 cu privire la aprobarea Planului de Instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

 

Ordinul Nr. 12 din 04 martie 2013 cu privire la modificarea Ordinului nr. 15 din 01.10.2012, privind atribuţiile Serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Agentiei Achizitii Publice Nr. 33 din 14.09.2010, privind utilizarea stampilelor speciale

 

Ordinul Nr.16 din 01.10.2012 cu privire la aprobarea specimenelor de semnături şi utilizarea ştampilelor speciale privind Subdiviziunile Teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr.15 din 01.10.2012 cu privire la atribuţiile serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Banere

Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale