Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal, Serviciul consultanță și instruiri

Documentele ce urmează a fi prezentate: 
Nr. d/o

Numele, prenumele

1.Braga Irina
2.Gheorghiță Adelina

 

Data şi ora desfăşurării interviului  21.09.2022, ora:11.00-11.30, sala de ședințe,  etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Marți, 20 Septembrie, 2022 - 16:15
Aplică acum!