Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

Specialist principal, Direcția statistică, raportări și achiziții electronice

Nr. d/o

Numele, prenumele

1Buga Irina
2Ogor Cristian

Data şi  ora desfăşurării interviului  28.03.2021, ora:11.00, sala de ședințe,etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Vineri, 25 Martie, 2022 - 14:45
Aplică acum!