Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante: 

Șef serviciu consultanță și instruiri 

Nr. d/o

Numele, prenumele 

1.

Gamart Tatiana

2.

Cucuruzac Eduard

3.

Braga–Mîță Natalia

4.

Inglis Iulia

5.

Mihu Cristina

6.

Borzin Ruslan

7.

Caraman Svetlana

8.

Dragancea Larisa

Data şi ora desfăşurării probei scrise16.05.2022, ora: 10.00, sala de ședințe,

etajul II, Agenția Achiziții Publice

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 11 Mai, 2022 - 10:45
Aplică acum!