Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Documentele ce urmează a fi prezentate: 
Nr.d/oNumele, prenumele
Specialist principal, Direcția statistică, raportări și achiziții electronice
1.Rușica Dmitrii

 

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise 20.10.2023, orele  10:00 , sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 18 Octombrie, 2023 - 09:30
Aplică acum!