Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Candidații care au promovat concursul documentelor: 

Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Nr.Numele, prenumele
Specialist principal, Direcția monitorizare
1.Borețchi Ivan
2.Cernenco Sergiu
3.Fonari Andrei

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 25 septembrie 2020, ora 10:00, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice

 

 

Nr.Numele, prenumele
Specialist principal, Direcția monitorizare
1.Cațer Valeria
2.Guzic Natalia
3.Bejenaru Alina
4.Juc Angela

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 25 septembrie 2020, ora 14:00, sala de ședințe, etajul II, Agenția Achiziții Publice

 

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 23 Septembrie, 2020 - 12:45
Aplică acum!