Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Candidații care au promovat concursul documentelor: 

Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Șef serviciu consultanță și instruiri (perioadă determinată)
1.Inglis Iulia
2.Melnic Tatiana

         Data şi ora desfășurării probei scrise: 25 septembrie 2020, ora 10:00, sala de ședințe,

etajul II, Agenția Achiziții Publice

 

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Tipul angajării: 
Angajare parțială
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 23 Septembrie, 2020 - 12:45
Aplică acum!