Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Candidații care au promovat concursul documentelor: 

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Nr d/oNumele, prenumele
Șef serviciu financiar-administrativ
1.Mîrza Ala
2.Budzac Maxim

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise 09.07.2020, orele  10:00, sala de ședințe,

etajul II, Agenția Achiziții Publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

.

Tipul angajării: 
Angajare deplină
Data-limită de depunere a documentelor: 
Miercuri, 8 Iulie, 2020 - 09:00
Aplică acum!