Comunicate

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI REGIONAL ”ECOLOGIZAREA ECONOMIEI ÎN VECINĂTATEA ESTICĂ EAP – GREEN”, COMPONENTA «ACHIZIȚII PUBLICE DURABILE»

Publicat: Joi, 09/11/2017 - 11:31

Cel puțin 15% din totalul achizițiilor publice ar putea să fie acoperite de achizițiile durabile către anul 2020. Acest obiectiv a fost punctat în cadrul conferinței finale a proiectului regional ”Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică EaP – GREEN”, care a avut loc recent la Chișinău. În cadrul evenimentului au fost făcute totalurile de implementare a proiectului în Moldova și trasate unele obiective de viitor.

Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană,  se desfășoară în Republica Moldova începând cu anul 2015 pe componenta achiziții durabile și are scopul de a promova dezvoltarea unei piețe de produse şi lucrări durabile care să conducă la îmbunătățirea performanței de mediu a lucrărilor şi produselor, precum şi a tehnologiilor de obținere a acestora.

Agenția Achiziții Publice, care implementează proiectul respectiv, și-a trasat obiectivul să extindă piața locală a produselor durabile, prin oferirea sprijinului pentru instituțiile și autoritățile publice în adoptarea standardelor de achizițiilor publice durabile. Astfel, se țintește ca până în anul 2020, cel puțin 15% din totalul achizițiilor publice să le revină achizițiilor publice durabile. Necesitatea adoptării conceptului de achiziții publice durabile în țara noastră este dictată și de respectarea angajamentelor din cadrul Acordului de Asociere RM-UE și al Acordului achizițiilor publice din cadrul OMC.

Printre cele mai importante obiective atinse în perioada de implementare a proiectului ar fi elaborarea Ghidului privind achizițiile publice durabile, au fost selectate două grupe prioritare de achiziții publice: produse alimentare (morcov, ceapă, cartofi, varză, sfeclă și mere) și lucrări de construcții (lucrări de schimbare a tâmplăriei, anume a materialelor de construcție durabile – uși și ferestre) pentru care au fost stabilite criterii durabile, iar ca suport metodologic au fost elaborate documentații de atribuire.

Grupul-țintă de beneficiari au fost 15 autorități contractante, direcții de învățământ și instituții medicale, care pe parcursul anilor 2016 – 2017 au lansat 15 proceduri de achiziții publice, iar două autorități contractante au încheiat contracte de achiziționare a bunurilor și lucrărilor ce întrunesc criterii durabile. Pe parcursul derulării proiectului grupul-țintă, dar și operatorii economici implicați au beneficiat de instruire și suport din partea reprezentanților Agenției Achiziții Publice, cât și din partea experților internaționali din cadrul UN Environment.

Agenția Achiziții Publice intenționează să lanseze în curând negocieri cu UN Environment în vederea implementării unui nou proiect care să asigure continuitatea proiectului actual, având în vedere succesul obținut la prima etapă.

Următoarele obiective și etape trasate pentru programul EaP Green în Republica Moldova se referă la  implementarea strategiei de dezvoltare a achizițiilor publice, inclusiv în ceea ce ține de achizițiile publice durabile și inovaționale, promovarea conceptului de achiziție publică durabilă în rândul autorităților contractante prin desfășurarea instruirilor, supervizarea procedurilor-pilot de achiziții publice durabile și elaborarea mecanismului de monitorizare, bazat pe indicatori calitativi și cantitativi.

Proiectul regional ”Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică EaP – GREEN”, componenta achiziții publice durabile, finanțat de către Uniunea Europeană, a fost implementat prin intermediul UN Environment. Bugetul  acordat constituie 56 800 dolari, alți 5 000 dolari au reprezentat contribuția din cofinanțarea Agenției Achiziții Publice ca partener. Proiectul respectiv se desfășoară în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.