Comunicate

Comunicat cu referire la excluderea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare

Publicat: Joi, 01/12/2022 - 15:36

În atenția Autorităților Contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

 

Astfel, la stabilirea standardelor de asigurare a calității, la procedurile de achiziții publice de produse alimentare, autoritățile contractante urmează să se conducă de prevederile art. 26 alin. (3) al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, conform căruia calitatea, siguranța și inofensivitatea produselor alimentare se atestă prin certificatul de calitate al acestor produse, întocmit în baza autocontroalelor şi a examinărilor oficiale efectuate pentru fiecare lot pe prelevările efectuate de medicul veterinar oficial.

 

Respectiv, solicitările din documentația de atribuire privind prezentarea „certificatului de conformitate” și/sau „certificatului de inofensivitate” nu se încadrează în normele juridice cu referire la cerințele de siguranță și calitate a produsele alimentare.

 

Se anexează scrisoarea ANSA.