Comunicate

ATELIER DE LUCRU: PROCURAREA SOLUȚIILOR IT

Publicat: Joi, 21/12/2017 - 17:26

Agenția Achiziții Publice a organizat cu suportul Băncii Mondiale atelierul de lucru cu tematica ”Procurarea soluțiilor IT”. Evenimentul desfășurat la data de 20 decembrie 2017 la sediul Băncii Mondiale a reunit 6 autorități contractante: Ministerul Afacerilor Interne, Banca Națională a Moldovei, Agenția Servicii Publice, Agenția Achiziții Publice, Inspectoratul Fiscal de Stat și Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

Sesiunea de instruire a avut drept scop preluarea bunelor practici internaționale și consolidarea capacităților profesionale a funcționarilor din domeniul achiziții IT.

În cadrul atelierului a fost oferită consiliere şi sprijin privind aplicarea corectă a criteriilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice atât pentru serviciile IT, softuri cât și pentru crearea și găzduirea softurilor.

Totodată, expertul Băncii Mondiale, Hunt La Cascia a împărtășit experiența Băncii cu participanții responsabili de achiziția sistemelor de administrare fiscală, de gestionare a veniturilor, de asigurare a securității populației, cartografiere și financiare.