Comunicat privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice

Publicat: Mar, 23/02/2016 - 10:03

În contextul aprobării și punerii în aplicare a bugetului de stat provizoriu pe anul 2016, precum și ca urmare a faptului că reluarea și desfășurarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare – donatori ai Republicii Moldova în vederea deblocării finanțării externe și încheierea unui program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional necesită o perioadă mai îndelungată de timp, Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 06/1-17/2 din 25.01.2016 a informat Agenția Achiziții Publice despre suspendarea cheltuielilor bugetare, conform art. 57, alin. (1) și art. 67 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (cu modificările ulterioare).

Drept urmare, Agenția Achiziții Publice comunică, că în baza cadrului legal existent, finanțarea de la bugetul de stat se va efectua doar pe cheltuielile cele mai necesare, care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care instituția n-ar putea funcționa), în rest, cheltuielile ce țin de procurări de bunuri, servicii, reparații și investiții urmează să fie suspendate atât la componenta de bază cît și la componentele mijloace speciale și fonduri speciale.

 

În acest sens, întru evitarea unor blocaje financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar, Agenția Achiziții Publice, începînd cu data de 23.02.2016, va sista temporar publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări care nu sunt strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare.