Hotărâri de Guvern

Ordinul nr. 17 din 30.03.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul ex-post publicat în Monitorul oficial nr. 109-108 (6032-6041) din 07.04.2017

 

 

Hotărârea nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentrului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia 

 

 

Ordinul nr. 14 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea formularului tip al Dării de seama privind procedura de achiziție publică 

 

 

Hotărâre nr. 1332 din 14.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia 

 

Regulamentul privind evidența Listei operatorilor economici calificati

 

 

Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice 

 

 

Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici

 

 

REGULAMENTUL cu privire la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP)

 

Ordin Nr. 85 din  15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de procedura de negociere

 

Ordin Nr. 84 din  15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv

 

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică nr. 665 din 27 mai 2016

 

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri nr. 666 din 27 mai 2016

 

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 667 din 27 mai 2016

 

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere nr. 668 din 27 mai 2016

 

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări nr. 669 din 27 mai 2016

 

Ordin Nr. 159 din  26.11.2014 cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere

 

Modificarea scrisorii informatv-normative cu privire la determinarea  valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013

 

HOTĂRÎRE Nr. 804 din 10.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiile publice prin dialog competitiv

 

HOTĂRÎRE Nr. 794 din 08.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind procedura de negociere 

 

HOTĂRÎRE Nr. 766 din 26,09.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind sistemul dinamic

 

HOTĂRÎRE Nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică

 

HOTĂRÎRE Nr. 826 din 07.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

HOTĂRÎRE Nr. 763 din 11.10.2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

 

HOTĂRÎRE Nr. 837 din 11.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV)

 

 

HOTĂRÎRE Nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

 

HOTĂRÎRE Nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an

 

HOTĂRÎRE Nr. 747 din 24.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, precum şi a efectivului-limită al Agenţiei Achiziţii Publice

 

HOTĂRÎRE Nr. 568 din 10.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate

 

HOTĂRÎRE Nr. 355 din  08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”

 

HOTĂRÎRE Nr. 352 din 05.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor

 

HOTĂRÎRE Nr. 1407 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă

 

HOTĂRÎRE Nr. 1404 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora

 

HOTĂRÎRE Nr. 891 din 24.07.2008 cu privire la antrenarea şi susţinerea, în procesul realizării achiziţiilor publice, a Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate

 

HOTĂRÎRE Nr. 245 din  04.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

 

HOTĂRÎRE Nr. 178 din  18.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi

 

HOTĂRÎRE Nr. 148 din 14.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică

 

HOTĂRÎRE Nr. 45 din 24.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici

 

HOTĂRÎRE Nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice

 

HOTĂRÎRE Nr. 1394 din 12.12.2007 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice

 

HOTĂRÎRE Nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii

 

HOTĂRÎRE Nr. 278 din 16.03.2006 cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare

 

HOTĂRÎRE Nr. 98 din 31.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie