Toate documentele

Titlu Categorie
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul trimestrului I, II și III ale anului 2016 în domeniul achizițiilor publice
Planul de activitate al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2017
Declarația privind buna guvernare
Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice în decursul anului 2016
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în peroada anului 2016 în domeniul achizițiilor publice
Ghid de specificații tehnice
Planul de achiziții publice al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2017
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul semestrului I al anului 2016 în domeniul achizițiilor publice
Modele de documente pentru achiziţiile publice prin procedura de negociere
Modele de documente pentru achiziţiile publice prin procedura de dialog competitiv
Planul de achiziții al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2016
Modele de documente privind achiziţiile publice pentru Licitaţii Publice
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul trimestrului I al anului 2016 în domeniul achizițiilor publice
Declarația privind buna guvernare
Planul de activitate al Agenției Achiziţii Publice pentru anul 2016
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul anului 2015 în domeniul achizițiilor publice
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul trimestrului 3 al anului 2015 în domeniul achizițiilor publice
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul semestrului 2 al anului 2015 în domeniul achizițiilor publice
Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice desfășurată pe parcursul anului 2014 în domeniul achizițiilor publice
Planul de activitate al Agentiei Achizitii Publice pentru anul 2015

Pagini