Comunicate

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice

În atenția autorităților contractante Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice Agenţia Achiziţii Publice informează că în...Read more

Agenția Achiziții Publice își va desfășura activitatea și sâmbătă, 24 decembrie 2016

În atenția autorităților contractante! În contextul urgentării procesului de verificare și aprobare a documentației aferente procedurilor de achiziții publice în scopul înregistrării în termen a...Read more
13.12.2016 | Transparența

Anunț privind lansarea concursului pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)Read more
12.12.2016 | Transparența

Semnarea Memoradumului privind inițiativa Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale și reprezentanâilor comunității de afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii...Read more

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE NR. 131 DIN 03.07.2015, CARE VOR INTRA ÎN VIGOARE DE LA 01.01.2017

În atenția autorităților contractante În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777...Read more

COMUNICAT PRIVIND INTENSIFICAREA DESFĂȘURĂRII SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd...Read more

Greșeli frecvente ale autorităților contractante

1. La întocmirea anunțurilor de participare în cazul achiziționării bunurilor, autoritățile contractante nu completează rubrica ,,Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”. La...Read more

Comunicat privind reluarea publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice

Întrucît Ministerul Finanțelor a anulat scrisoarea nr. 12/AP-09/10 din 10.02.2016 privind sistarea publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a anunțurilor de participare la procedurile de...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
Open Contracting Banner
Contestaţii (decizii emise)
Linia fierbinte anticorupţie
Anunțuri de intenţie
Registrul actelor juridice
Reforma administrației publice centrale
Publicitatea Operatorilor Economici