Comunicate

Comunicat privind aprobarea formularului tip al dării de seamă pentru procedura de achiziție publică

În atenția autorităților contractante! Ministrul Finanțelor a aprobat ordinul cu privire la formularul tip al dării de seamă pentru procedura cererii ofertelor de preț și licitație publică - http://...Read more
08.02.2017 | Transparența

Comunicat privind articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017

Cu referire la articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017 potrivit căruia licitația privind modernizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere inițiată...Read more
06.02.2017 | Stagiu de practică

Anunț privind efectuarea stagiului pe perioada de pilotare a sistemului electronic de achiziții publice în conformitate cu Memorandumul din 30.11.2016

Anunț! Agenția Achiziții Publice oferă posibilitatea studenților și tuturor doritorilor de a participa la elaborarea sistemului de achiziții publice electronice (e-achiziții) și efectuării stagiului...Read more

Comunicat privind Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici

Agenția Achiziții Publice comunică că la data de 28.12.2016 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1418 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor...Read more

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice

În atenția autorităților contractante Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice Agenţia Achiziţii Publice informează că în...Read more

Agenția Achiziții Publice își va desfășura activitatea și sâmbătă, 24 decembrie 2016

În atenția autorităților contractante! În contextul urgentării procesului de verificare și aprobare a documentației aferente procedurilor de achiziții publice în scopul înregistrării în termen a...Read more
13.12.2016 | Transparența

Anunț privind lansarea concursului pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)Read more
12.12.2016 | Transparența

Semnarea Memoradumului privind inițiativa Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale și reprezentanâilor comunității de afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
Open Contracting Banner
Contestaţii (decizii emise)
Linia fierbinte anticorupţie
Anunțuri de intenţie
Registrul actelor juridice
Reforma administrației publice centrale
Publicitatea Operatorilor Economici