Comunicate

Comunicat privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice

În contextul evoluțiilor macroeconomice nefavorabile și insuficienței surselor interne (VMS și veniturile din privatizare) și externe (împrumutul Băncii Mondiale, DPO) de finanțare a deficitului...Read more

Comunicat privind acordarea avansurilor în contractele de achiziții publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, conform prevederilor a rt.15 al Legii bugetului pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 ( Monitorul Oficial 102-104/172, 28.04.2015 ) , s e interzice...Read more

Comunicat privind modificarea cotei TVA la unele produse alimentare

Agenția Achiziții Publice, cu referință la modificările și completările Codului Fiscal, publicate în Monitorul Oficial nr. 84 din 07.04.2015, prin care se modifică cota TVA pentru unele produse...Read more

Comunicat privind executarea contractelor de achiziție a produselor alimentare

Agenția Achiziții Publice, în contextul informațiilor difuzate de sursele mass-media, cu privire la produse alimentare necalitative livrate instituțiilor medicale, atenționează autoritățile...Read more

Comunicat privind procesul de înregistrare a contractelor de achiziție a medicamentelor și articolelor parafarmaceutice

Agenția Achiziții Publice, cu referință la înregistrarea contractelor aferente licitaţiilor publice naţionale, privind achiziţionarea medicamentelor şi articolelor parafarmaceutice pentru anul 2015...Read more
15.01.2015 | Transparența

Abonarea la Buletinul Achizițiilor Publice

În scopul asigurării implementării Proiectului „Guvern fără hârtie” care face parte din „Programul strategic de modernizare tehnologică a Guvernării, începînd cu data de 01 ianuarie 2015 Buletinului...Read more

Agenția Achiziții Publice anunță despre modificarea conținutului anunțului de participare la Licitație Publică începînd cu 01.01.2015

În contextul îndeplinirii angajamentelor pe care Republica Moldova și le-a asumat în cadrul semnării Acordului de asociere RM-UE, Agenția Achiziții Publice anunță despre modificarea conținutului...Read more

Se pune în aplicare identificarea instituțiilor în baza codului IDNO

Prin prezenta Agenția Achiziții Publice Vă aduce la cunoștință că, începînd cu data de 01.01.2015, verificarea și înregistrarea documentelor privind procedurile de achiziții va fi efectuată prin...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
Anunțuri de intenţie
Registrul actelor juridice
Reforma administrației publice centrale
Proiectul de Twinning
Publicitatea Operatorilor Economici
Versiunea veche a paginii AAP
Transparența achizițiilor produselor alimentare