Comunicate

Comunicat privind aprobarea legislației secundare ce reglementează domeniul de achiziții publice și a documentațiilor standard

În contextul implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 18.05.2016 Guvernul Republicii Moldova a aprobat...Read more

Comunicat privind publicarea anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice

În contextul solicitărilor publicării anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice, Agenția Achiziții Publice comunică următoarele. La data de 01.05.2016 a întrat în vigoare...Read more

Comunicat privind modalitatea de depunere și ridicare a documentelor la Agenția Achiziții Publice

În scopul îmbunătățirii și fluidizării modului de recepționare a corespondenței și eliberare a documentelor la Agenția Achiziții Publice a fost instituit Ghișeul unic, amplasat la intrarea în incinta...Read more

Comunicat privind instituirea Ghișeului unic

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în scopul implementării recomandărilor privind reorganizarea modul de recepționare a corespondenței și eliberare a documentelor, oferite de către...Read more

Anunț privind publicarea parțială în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice

Prin derogare de la scrisoarea Ministerul Finanțelor nr.12/AP-19/10 din 10 februarie 2016, în scopul asigurării realizării angajamentelor asumate de Republica Moldova față de partenerii de dezvoltare...Read more
02.03.2016 | Agenți economici

În atenția operatorilor economici, privind avantajele utilizării SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice

Agenția Achiziții Publice îndeamnă operatorii economici să participe la procedurile de achiziții publice prin intermediul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice. Începând cu luna octombrie 2012...Read more

Comunicat privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice

În contextul aprobării și punerii în aplicare a bugetului de stat provizoriu pe anul 2016, precum și ca urmare a faptului că reluarea și desfășurarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare –...Read more
19.02.2016 | Transparența

Agenda desfășurării ședințelor de examinare publică a contestațiilor

Pentru perioada 24-26 februarie 2016 se stabilește următoarea agendă de desfășurare a ședințelor de examinare publică a contestațiilor: Data Ora Părțile Obiectul 24.02.2016 09:30 SRL ,,Imunotehnomed...Read more
Abonează-te la Comunicate
Buletinul Achizițiilor Publice
Contestaţii (decizii emise)
SIA RSAP
Linia fierbinte anticorupţie
Anunțuri de intenţie
Registrul actelor juridice
Reforma administrației publice centrale
Publicitatea Operatorilor Economici